Incluzio Leiden > ‘Help m’n ouders worden oud’

‘Help m’n ouders worden oud’

Bijeenkomst voor mantelzorgers en ouderen met een migratieachtergrond

Hoe gebeurt dit en welke ondersteuning is er nodig?
Hoe is het voor ouderen en voor hun directe omgeving om ouder te worden in Nederland? Wat zijn de verwachtingen en ontwikkelingen. Welke ondersteuning is nodig? Hoe kunnen we beter aansluiten bij de wensen en leefwereld van ouderen en mantelzorgers met een migratieachtergrond?
Op zondagmiddag 4 juni organiseren we een bijeenkomst in de Merenwijk. Mohammed Benzakour, journalist en schrijver van ‘’Yemma’’, komt vertellen over zijn ervaringen met de zorg voor zijn moeder. We gaan ervaringen uitwisselen, verwachtingen delen en mogelijke verbeteringen bespreken.

Praktische informatie
Datum en tijd: zondag 4 juni van 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Huis van de Buurt Op Eigen Wieken, Valkenpad 5

Je kunt je aanmelden bij buurtcoach Saïd Amghar, samghar@incluzio.nl tel. 06 2057 0981
of Ilonka van Rijn (senioren/mantelzorgcoach), ivrijn@incluzio.nl tel. 06 2079 1819

Afsluiting met iets te eten en drinken.