Incluzio Leiden > Cursus ‘Het Beschadigde Brein’

Cursus ‘Het Beschadigde Brein’

Voor mantelzorgers

In samenwerking met Bijscholing Gezondheidszorg organiseren de mantelzorgcoaches dit najaar de cursus: Het Beschadigde Brein. Voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie of Niet Aangeboren hersenletsel ( NAH). De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. We gaan in op de werking van het menselijk brein en we geven handvatten hoe om te gaan met iemand met dementie. Door het verlies van denkvermogen is het gedrag van mensen met dementie erg afhankelijk van de omgeving. Tijdens de cursus wordt antwoord gegeven op vragen als: ‘Wat is een goede omgeving?’ en ‘Wat zijn positieve prikkels?’. De cursus heeft een theoretisch gedeelte en er worden oefeningen gedaan die inzicht geven in de werking van een beschadigd brein.

Praktische info:
Datum: Maandag 17, 24 en 31 oktober
Tijd: 13.00 uur – 16.00 uur
Plaats: Huis van de Buurt Stevenshof, Trix Terwindtstraat 4, Leiden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mantelzorgcoach Sandra Poel via 06 27 16 10 65.

Aanmelden:
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten die horen bij elkaar. Als u zich aanmeldt is dit voor alle drie bijeenkomsten .
Aanmelden kan via een mail met jouw naam, e-mail en telefoonnummer aan mantelzorgleiden@incluzio.nl