Incluzio Leiden > In gesprek over de dag van morgen

In gesprek over de dag van morgen

Medische keuzes, wat kan en wat mag?

Op 8 maart 2024 organiseert Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord samen met Incluzio Leiden en Leiderdorp een middag van 13.00 – 16.00 uur met als thema ‘In gesprek over de dag van morgen’. Medische keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?

Deze middag is voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers, professionals) die meer informatie wensen over medische dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren. Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn? Wel / niet reanimeren? Hoe vertel ik de huisarts welke wensen ik heb?

Dorothea Touwen (verbonden aan het LUMC) zal een presentatie geven over keuzes en wettelijke (on)mogelijkheden in de laatste levensjaren. Aansluitend volgt een vragenronde met de Leiderdorpse huisarts Nadia Kentstra.

Inschrijven kan telefonisch (071-5413536) of via de e-mail (Incluzio@Leiderdorp.nl).