Incluzio Leiden > ‘Keuzes in de laatste levensfase’

‘Keuzes in de laatste levensfase’

Themamiddag

In samenwerking met Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord, de Katholieke Bond van Ouderen en de Leidse Vereniging voor mantelzorgers organiseert Incluzio Leiden een thema- en discussiemiddag voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensen over medische dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren.

In de coronatijd werden hierover met tal van deskundigen discussies gevoerd, maar wat wil jij?
Welke mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wel/niet reanimeren? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig is? Hoe vertel ik mijn wensen aan de huisarts?

Praktische informatie
Datum en tijd: 2 juni van 13.45 tot 16.30 uur
Locatie: Huis van de Buurt Het Gebouw, Arubapad 2
Deze informatiemiddag is kosteloos.

Aanmelden
Wil je je aanmelden, stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer naar mantelzorgleiden@incluzio.nl