Incluzio Leiden > Mantelzorgbijeenkomst ‘Kom op adem’

Mantelzorgbijeenkomst ‘Kom op adem’

Bijeenkomst over respijtzorg voor mantelzorgers en beroepskrachten

Respijtzorg (vervangende zorg) kan een manier zijn voor een mantelzorger om tijd voor zichzelf vrij te maken. Zo kun je de zorg voor een naaste beter volhouden.

Kom meer te weten over respijtzorg tijdens de bijeenkomst ‘Kom op adem’! De bijeenkomst is bedoeld voor zowel mantelzorgers als beroepskrachten.

Datum: Zaterdag 17 september 2022

Plaats: Huis van de Buurt ‘Op eigen Wieken’, Valkenpad 5, Leiden

Programma:

 • 13.00 uur Inloop met koffie en thee
 • 13.30 uur Presentatie door Hans Peltenburg Mantelzorgcoach Incluzio en Silvia Adrichem, medewerker Sociaal Wijkteam met aandachtsveld Mantelzorg.
  • Wat is respijtzorg?
  • Hoe regel je dat?
  • Welke organisaties kunnen dit bieden?
  • Wat kost het en hoe wordt dit betaald?
 • 14.30 uur Je kunt met diverse organisaties in gesprek gaan die respijtzorg aanbieden en kijken wat bij u en uw zorgsituatie passend is.

Aanmelden
Wil je graag aanwezig zijn deze middag? Mail je naam, e-mailadres en telefoonnummer naar mantelzorgleiden@incluzio.nl onder vermelding van ‘Kom op adem’.