Incluzio Leiden > Mantelzorgcafé 26 januari

Mantelzorgcafé 26 januari

”Mantelzorg en levend verlies’

Elke maand organiseren de mantelzorgcoaches van Incluzio Leiden een Mantelzorgcafé. Het eerste café in 2023 is op 26 januari en heeft als thema ‘Mantelzorg en levend verlies’.

Hoe is het als je naaste enorm veranderd is door een ziekte als dementie of NAH? Of als je een kind hebt met een beperking waarvan je weet dat het altijd hulp nodig zal hebben?

Veel mantelzorgers hebben te maken met levend verlies: steeds terugkerende gevoelens van verdriet en rouw. Bij levend verlies gaat het om afscheid nemen van verwachtingen. En over gedachten hoe het leven anders had kunnen verlopen als de beperking of de ziekte er niet was geweest. Het komt en gaat vaak in golven en kan je overvallen op momenten dat je het niet verwacht. Leven met levend verlies kan echter ook kracht geven. We belichten vanavond beide kanten: we staan stil bij het verdriet dat levend verlies met zich meebrengt maar ook bij de kracht en levensvreugde die het kan geven. Want erbij stilstaan kan ruimte en moed geven om door te gaan. Je bent van harte welkom.

Locatie: Huis van de Buurt de Kooi, Driftstraat 49
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Meer info bij Anke Ida Markvoort via 06 25772266

Graag aanmelden via mantelzorgleiden@incluzio.nl