Incluzio Leiden > Mantelzorgcafé ‘Als thuis wonen niet meer gaat’

Mantelzorgcafé ‘Als thuis wonen niet meer gaat’

Dit mantelzorgcafé gaan we in gesprek over de voorbereiding en overgang van thuis naar een verpleeghuis. Samen met een casemanager, een mantelzorger en een verpleeghuismedewerker bespreken we ervaringen.
We geven informatie, tips en adviezen.

Praktische informatie
Datum en tijd: Donderdag 15 juni van 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Huis van de Buurt Op Eigen Wieken, Valkenpad 5, Leiden
Je kunt hier nog gratis parkeren
Meer info bij Samantha vd Werf, Svdwerf@incluzio.nl

Graag van te voren even aanmelden per mail met naam, telefoonnummer en e-mail adres via mantelzorgleiden@incluzio.nl