Incluzio Leiden > Activiteitenoverzicht Huis van de Buurt Morschwijck

Activiteitenoverzicht Huis van de Buurt Morschwijck

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten 2020/2021 van het huis van de Buurt Morschwijck.

Uiteraard houden wij ons aan de maatregelen van het RIVM. We houden de ontwikkelingen rondom het Coronavirus goed in de gaten, zodat wij tijdig kunnen besluiten of de geplande activiteiten doorgang kunnen vinden. Houdt u daarom onze website en facebook www.facebook.com/incluzioleiden in de gaten.

Download u hier het activiteitenoverzicht 2020/2021