Incluzio Leiden > Wie we zijn > Onze prestaties

Onze prestaties

Incluzio heeft de opdracht Samen Meedoen vertaald in een aantal concrete doelstellingen. Op deze manier zijn de afspraken met de gemeente Leiden helder. Die doelstellingen noemen we ook wel prestaties. U ziet ze voor Incluzio Leiden hieronder.