Incluzio Leiden > Bijeenkomst voor professionals: Jonge Mantelzorgers in het onderwijs

Bijeenkomst voor professionals: Jonge Mantelzorgers in het onderwijs

Ongeziene krachten

Jonge mantelzorgers zijn niet altijd zichtbaar. Toch zijn er in elke klas, op elke school kinderen en jongeren te vinden die thuis zorgtaken op zich nemen of zich elke dag zorgen maken om een familielid met een ziekte, beperking of verslaving. Wil je weten hoe je ze herkent en wat je voor hen kunt betekenen? Namens het Netwerk Jonge Mantelzorgers Leidse regio nodigen we je van harte uit! Kom naar de bijeenkomst voor professionals en neem je collega’s mee!

Programma:

  • Ervaringsdeskundigen Justine en Sandra over hoe zij hun schooltijd combineerden met thuis.
  • Docenten Linda van de Zwaan (Vlietland college) en Janice Harmsen (MBO Rijnland) over hun ervaring met jonge mantelzorgers.
  • Mantelzorgcoaches Anke Ida Markvoort (Incluzio) en Jasmijn Collin (Radius) aan het woord.
  • Netwerkborrel

Donderdag 6 juni , 15.30 – 17.30 uur
Huis van de Buurt MATILO, Zaanstraat 126, Leiden

Aanmelden kan via dit formulier.