Incluzio Leiden > Huizen van de Buurt > Huis van de Buurt De Kooi

Huis van de Buurt De Kooi

Contact

Foto van Trudy de Vos
Coördinator wijkgebouw

Sociaal beheerder - Trudy de Vos-Oomen
E-mail: TdVos@incluzio.nl
Tel: 06 20189274

Foto van Jolanda Swart
Zelf een idee voor de buurt?

Buurtcoach - Jolanda Swart
E-mail: Jswart@incluzio.nl
Tel: 06 20891355

foto van Jacqueline Vernooy
Vrijwilligersondersteuning

Vrijwilligerscoach - Jacqueline Vernooy
E-mail: jvernooy@incluzio.nl
Tel: 06 20768524

foto van kevin Nauman
Vitaliteit en bewegen

Buurtsportcoach - Kevin Nauman
E-mail: knauman@incluzio.nl
Tel: 06 42484499

Foto van Rogier van Meggelen
Vitaliteit en bewegen

Clubkadercoach - Rogier van Meggelen
E-mail: rvmeggelen@incluzio.nl
Tel: 06 42484520

Foto van Anke Ida Markvoort
Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgcoach - Anke-Ida Markvoort
E-mail: Amarkvoort@incluzio.nl
Tel: 06 25772266

Openingstijden

Voor spreekuren van een 'Goede Buur' kunt u terecht op het adres Arubapad 2, 2315 VA Leiden. U kunt terecht op maandag tot en met woensdag van 9.00 - 11.00 uur. Donderdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur.

Bezoekadres

Driftstraat 49 2315 CD Leiden

E-mail: dekooi@incluzio.nl
Tel: 088-2987915