Incluzio Leiden > Maatregelen tegen Corona

Maatregelen tegen Corona

Uiteraard houden wij ons aan de maatregelen van het RIVM. We houden de ontwikkelingen rondom het Coronavirus goed in de gaten, zodat wij tijdig kunnen besluiten of de geplande activiteiten doorgang kunnen vinden. Houdt u daarom onze website en facebook www.facebook.com/incluzioleiden in de gaten.

De volgende basisregels worden in acht genomen

  • 1,5 meter afstand
  • handen wassen
  • blijf thuis bij klachten