Incluzio Leiden > Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

Aanvragen mantelzorgwaardering

Om in aanmerking te komen voor de waardering is het van belang dat degene voor wie gezorgd wordt in Leiden woont. De mantelzorgwaardering kan eens per jaar aangevraagd worden door de verzorgde, de mantelzorger zelf of een betrokken beroepskracht en wordt rond de Dag van de Mantelzorg (10 november) aan de mantelzorger uitgereikt.

Ik wil graag een mantelzorger aanmelden. Deze persoon heeft dit jaar gedurende minimaal 3 maanden aaneengesloten voor minimaal 8 uur per week mantelzorg verleend.

Aanvraagformulier mantelzorgwaardering