Incluzio Leiden > Nieuws > Incluzio neemt sleutels buurtontmoetingsplek Herenstraat 61 in ontvangst

Incluzio neemt sleutels buurtontmoetingsplek Herenstraat 61 in ontvangst

Maandag 3 augustus 2020 nam Jolanda Wolfs (programma manager) de sleutels van de buurtontmoetingsplek aan de Herenstraat 61 in ontvangst van de eigenaren Hein en Annie.

De buurtontmoetingsplek Herenstraat 61 werd tot en met 30 juni 2020 gehuurd door Libertas en had voor de buurt een sociale functie. Met het overhandigen van de sleutels wordt er de komende tijd gekeken hoe deze plek ook onder de ‘vlag’ van Incluzio weer een mooie sociale buurtfunctie kan krijgen.