Incluzio Leiden > Nieuws > Sterke Sociale basis in Nieuwstraat 7

Sterke Sociale basis in Nieuwstraat 7

Dinsdag 1 september openden Fred Verhoogt (Sol), Kirsten Zitman (BuZz) en Jolanda Wolfs (Incluzio Leiden) het pand aan de Nieuwstraat 7 in hartje Leiden.
Oplettende voorbijgangers hadden al gezien dat Nieuwstraat 7 diezelfde morgen  een nieuwe uiterlijk kreeg.  Sol, BuZz en Incluzio Leiden hebben de handen ineen geslagen
door gezamenlijk de Nieuwstraat 7 te gaan betrekken om zo  de Sterke Sociale Basis verder vorm te geven.

Samen Sociaal Sterk

Nieuwstraat 7 was tot 31 december 2019 in gebruik als Pop-Up van iDOE en heeft daarna weer even leeg gestaan.  Het zou jammer zijn dit mooie pand onbenut te laten. Daarom krijgt dit gezellig ingerichte pand opnieuw een centrale functie in de binnenstad in Leiden. Bewoners zijn hier welkom om vragen te stellen die bijvoorbeeld gaan over financiële zaken of wat de mogelijkheden zijn om terug te keren op de arbeidsmarkt. Ook ‘Een Goede Buur’ krijgt hier een plek. Kirsten Zitman geeft aan dat de Nieuwstraat ruimte biedt aan de drie partijen om er gezamenlijk te kunnen werken en vragen en signalen onderling te delen. Voor de inwoners betekent dit een centraal punt voor allerlei vragen en ideeën.
Jolanda Wolfs: “Door het organiseren van themamiddagen horen we ook welke vragen er leven onder de inwoners en kunnen we vraaggericht te werk gaan. Het programma voor 2020 wordt nog verder uitgewerkt”.
“Nieuwstraat 7 is ons vertrekpunt om de samenwerking nog verder te ontwikkelen ” aldus Fred Verhoogt.

 

Openingstijden

De openingstijden voor de Nieuwstraat 7 zijn:
Van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 – 13.00 uur.
Dit breidt zich in de toekomst uit naar avonden en weekenden.

Bent u in de buurt, kom gerust een kijkje nemen. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.

Nieuwstraat 7 is een initiatief van BuZz Leiden, Sol en Incluzio in de gezamenlijke opdracht Sterke Sociale Basis.