Incluzio Leiden > Nieuws > Week van de Jonge Mantelzorgers in Leiden

Week van de Jonge Mantelzorgers in Leiden

 

Van 1 tot 7 juni was het de jaarlijks terugkerende week van de jonge mantelzorger. Ook Incluzio Leiden deed mee met een webinar voor beroepskrachten en frisbee workshops voor jongeren.

De week van de jonge mantelzorger  is bedoeld om aandacht  te geven aan jongeren die opgroeien met zorg. Ongeveer 1 op de 4 jongeren groeit op met iemand in de directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid of een verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Deze jongeren helpen bijvoorbeeld  mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudelijke taken en helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf. In de Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest werken organisaties samen om jonge mantelzorgers beter te ondersteunen in het Netwerk Jonge Mantelzorgers Leidse Regio.

 

In Leiden zijn we de week begonnen met een webinar:  “In gesprek met jonge mantelzorgers”.  Zo’n 60 beroepskrachten kwamen online bij elkaar om meer te weten te komen over jongeren die zorgen. Een nieuwe tool om deze jongeren te herkennen en met ze in gesprek te gaan; de Jonge Mantelzorger Check,  werd gepresenteerd en er werd geluisterd naar de ervaringsverhalen van jonge mantelzorgers Stanley en Linda. Ook een decaan kwam aan het woord. De Leidse wethouder Marleen Damen opende het vernieuwde Netwerk Jonge Mantelzorgers Leidse regio met mooie  woorden.

 

De rest van de week hebben de sportcoaches van Incluzio Leiden samen met de jongerenwerkers van SOL sportactiviteiten georganiseerd. Zo is er fanatiek gefrisbeed tijdens de  frisbee workshops en mochten de  jongeren een speciaal gemaakt frisbee mee naar huis nemen. Op deze manier hebben wij meer mensen bewust gemaakt dat vele jongeren opgroeien in een gezin waarin iemand extra zorg nodig heeft.

Het is belangrijk dat meer jonge mantelzorgers de weg naar gepaste ondersteuning kunnen vinden als ze dat nodig hebben. Meer informatie over en voor deze doelgroep is te vinden op www.ikzorgvoor.com.