Incluzio Leiden > Nieuws > Mantelzorgondersteuning in Leiden van Eva naar Incluzio Leiden, vertrouwde gezichten in de wijken blijven

Mantelzorgondersteuning in Leiden van Eva naar Incluzio Leiden, vertrouwde gezichten in de wijken blijven

Persbericht

Op 1 juli 2020 zijn Incluzio en Eva van start gegaan in Leiden met de opdracht Samen Meedoen binnen de Sterke Sociale Basis. In deze opdracht voert Eva in onderaannemerschap van Incluzio de mantelzorgondersteuning uit. De afgelopen maanden hebben de organisaties onderzocht op welke wijze de mantelzorgondersteuning het beste kan worden uitgevoerd om het aantal mantelzorgers te vergroten en de overbelasting bij mantelzorgers te verminderen of te voorkomen.

Continueren van de dienstverlening
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek hebben Eva en Incluzio gezamenlijk besloten dat de mantelzorgondersteuning van Eva in de gemeente Leiden onderdeel wordt van Incluzio. Op 1 november 2020 neemt Incluzio het stokje van Eva over en treden de medewerkers van Eva,  die nu al actief zijn in de gemeente Leiden,  in dienst bij Incluzio. Hiermee wordt de continuïteit van dienstverlening geborgd. Zowel door een vloeiende overdracht van de werkzaamheden als door het behouden van de vertrouwde  gezichten van  de mantelzorgers voor de inwoners van Leiden.

Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van Leiden of die in Leiden wonen en zorgen voor iemand buiten Leiden, kunnen met ingang van 1 november 2020 voor ondersteuning terecht bij Incluzio.

Meer informatie over de mantelzorgondersteuning leest u op www.incluzioleiden.nl/wat-we-doen/mantelzorgondersteuning/