Incluzio Leiden > Nieuws > Volop activiteiten tijdens landelijke Week tegen Eenzaamheid

Volop activiteiten tijdens landelijke Week tegen Eenzaamheid

Voor inwoners van Leiden staan tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid verschillende activiteiten en interessante bijeenkomsten op de agenda. Incluzio Leiden besteedt van donderdag 29 september t/m donderdag 6 oktober extra aandacht aan het thema eenzaamheid met onder andere lezingen en activiteiten in de zeven Huizen van de Buurt in Leiden.

Eenzaamheid komt bij iedere leeftijdsgroep voor, van kinderen tot senioren. Het zorgt voor mentale en fysieke klachten: een depressie of een verhoogde kans op infecties door een verzwakt immuunsysteem. Bijna de helft van de Leidenaren boven de 18 jaar voelt zich eenzaam, blijkt uit onderzoek van Volksgezondheid en Zorg uit 2020.

Lezingen

Annet Gijsman, trainer in creatief leven, geeft tijdens de Week tegen Eenzaamheid twee lezingen met als titel ‘Oog voor eenzaamheid’. Die vinden plaats op woensdag 5 oktober om 19.30 uur in Huis van Buurt Matilo (inloop vanaf 19.00 uur) en donderdag 6 oktober om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) in Huis van de Buurt De Kooi. Gijsman geeft onder andere uitleg over wat er gebeurt als iemand zich eenzaam voelt en waarom dit een probleem kan zijn. Er is vooral aandacht voor wat mensen kunnen doen om eenzaamheid te voorkomen. Geïnteresseerden zijn een half uur voor aanvang welkom. Er staat een kop koffie of thee klaar en er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er is ook informatie te vinden over andere activiteiten van Incluzio Leiden die aansluiten op het thema van deze avond.

Activiteitenprogramma

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 29 september t/m 6 oktober worden in de Huizen van Buurt verschillende activiteiten georganiseerd. Bekijk hier het volledige activiteitenprogramma. Meer informatie over het aanbod van Incluzio Leiden over het tegengaan van eenzaamheid is te vinden op www.incluzioleiden.nl/wat-we-doen/eenzaamheid-verminderen/.