Incluzio Leiden > Wie we zijn > Perioderapportages

Perioderapportages

Perioderapportages Incluzio Leiden

Jaarrapportage 2021

2021 was een jaar waarin we als Incluzio onze plek vonden in Leiden. Bewoners weten ons te vinden en de samenwerkingen met zorgorganisaties, scholen en vrijwilligersorganisaties werden uitgebreid en versterkt. Ondanks dat corona nog steeds een rol speelde, zorgden we ervoor dat we er op een veilige manier konden zijn voor de inwoners van Leiden. De betrokkenheid van onze medewerkers was enorm groot!

Bekijk de rapportage

Halfjaarrapportage januari 2021 – juni 2021

Het eerste halfjaar van 2021 stond geheel in teken van de lockdown. Buurthuizen waren gesloten en inwoners zagen we alleen op afspraak. Het was stil in de Huizen van de Buurt, maar we bedachten alternatieve activiteiten om de bewoners niet uit het oog te verliezen. We gingen meer en meer naar buiten, de wijk in. We deelden soep uit, brachten plantjes en kaartjes langs en gingen in gesprek met mensen. De reacties van bewoners waren hartverwarmend.

Bekijk de rapportage

Halfjaarrapportage juli 2020 – december 2020

We stonden te popelen om aan de slag te gaan met onze opdracht “Samen Meedoen in Leiden”. We maakten nader kennis met onze samenwerkingspartners BuZz en Sol, met wie wij de komende jaren de Sterke Sociale Basis vorm gaan geven en zochten onze weg binnen de coronamaatregelen om te werken aan ons uitgangspunt ‘Van elke buurt een betere buurt maken’.

Bekijk de rapportage