Incluzio Leiden > Wie we zijn > Over Incluzio Leiden

Over Incluzio Leiden

Samen met inwoners, partners, vrijwilligers en de gemeente bouwt Incluzio Leiden aan een Leidse samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Zo maken we van elke buurt een betere buurt. Dat is waar wij voor staan!

In onze visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun uit de gemeenschap en netwerken centraal. Door een grotere rol voor en door inwoners neemt de kracht en vitaliteit van de straten, buurten en wijken toe.

Met enthousiaste en ondernemende professionals werken wij aan een sterke sociale basis in Leiden.

Met zeven wijknetwerken – werkend vanuit bruisende buurtlocaties – sluiten wij aan op de sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams in de stad.

Waar Incluzio Leiden verantwoordelijk is voor het thema Samen Meedoen, is BuZz dat voor het thema Basiskracht, gericht op vaardigheden die mensen nodig hebben om hun talenten te kunnen ontwikkelen en volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. SOL houdt zich bezig met het thema Opgroeien, specifiek gericht op jeugdigen en hun ouders.