Incluzio Leiden > Wie we zijn > Wie we zijn

Wie we zijn

Over Incluzio Leiden

Met enthousiaste en ondernemende professionals werkt Incluzio Leiden samen met inwoners, partners, vrijwilligers en de gemeente aan een Leidse samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Zo maken we van elke buurt een betere buurt. Dat is waar wij voor staan!

In onze visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun uit de gemeenschap en netwerken centraal. Door een grotere rol voor en door inwoners neemt de kracht en vitaliteit van de straten, buurten en wijken toe. We werken vanuit vier basis principes:

  • Samen maken we van iedere buurt een betere buurt.
  • We geloven in autonomie; we geven onze professionals en klanten ruimte, eigenaarschap en vertrouwen.
  • We zijn toegankelijk voor bewoners en partners; lokaal en dichtbij.
  • We werken radicaal integraal, zijn resultaat gericht en willen samen excelleren.

Met zeven wijknetwerken – werkend vanuit bruisende buurtlocaties – sluiten wij aan op de sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams in de stad.

De Sterke Sociale Basis

Waar Incluzio Leiden verantwoordelijk is voor het thema Samen Meedoen, is BuZz dat voor het thema Basiskracht, gericht op vaardigheden die mensen nodig hebben om hun talenten te kunnen ontwikkelen en volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. SOL houdt zich bezig met het thema Opgroeien, specifiek gericht op jeugdigen en hun ouders. Samen vormen we de Sterke Sociale Basis van Leiden.

Onze teams

Bij Incluzio Leiden werken we met buurtteams. Iedere buurt heeft zijn eigen team dat klaarstaat voor de bewoners in hun buurt. Een team bestaat uit verschillende specialisaties. Zo hebben we buurtcoaches, buurtsportcoaches, vrijwilligerscoaches, mantelzorgcoaches en seniorencoaches. Kennismaken met een van hen? Vind een locatie bij jou in de buurt en neem contact op. We ontmoeten je graag!

Interesse? Neem contact op met de vrijwilligerscoach van je wijk.

Winkels in de buurt

Versterk ons!

In onze visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken centraal. Door een grotere rol voor en door inwoners neemt de kracht en vitaliteit van de straten, buurten en wijken toe. Wij zien de kracht van inwoners en stimuleren hen om talenten verder te ontwikkelen. We gaan uit van de wensen en behoeften van inwoners en buurten en werken vraaggericht.  Kom bij ons werken en draag jouw steentje bij aan de Leidse buurten!

Bekijk onze vacatures