Leren in de praktijk! Dat kan via Wijkleren. 

Wijkleren is een samenwerking tussen gemeente Leiden, DZB (projectleider), BuZz, Incluzio en mboRijnland. Door een gericht, persoonlijk en haalbaar leer- en/of werkplan te maken, bieden we inwoners met problemen op meerdere (leef)gebieden graag nieuwe kansen om te participeren. Dit doen we d.m.v. coachingsgesprekken, deelname aan activiteiten, (vrijwilligers)werk, praktijkleer-/werktraject met als doel het behalen van een praktijkverklaring. Na Wijkleren kunnen inwoners doorstromen naar gerichte cursussen en opleidingen (zie ook BIRDS).

Welke praktijkverklaringen kun je halen: 

 • Leer werken in de schoonmaak (DZB)
 • Werken in de horeca (nu bij DZB/Grandcafé de Stal of Incluzio)
 • Leerlijn Logistiek
 • Leerlijn assistent kledingverkoop (nu bij DZB of BuZz/Huis van de Buurt Morschwijck)
 • Leerlijn assistent fietsenmaker
 • Assistent dienstverlening (nu bij Incluzio)

Wat verwachten wij van jou? 

Je kunt deelnemen aan Wijkleren als je:

 • Gemotiveerd bent om te werken aan je toekomst. Wij ondersteunen jou, maar jij moet het echt zelf willen en doen.
 • Géén startkwalificatie hebt (t/m mavo/MBO 1 of als het door verjaring niet meer geldig is).
 • Een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebt door problemen op één of meerdere leefgebieden bijvoorbeeld problemen in het gezin, schulden, taalachterstand, psychische of lichamelijke uitdagingen.
 • Een uitkering hebt.
 • Geen recht hebt op een uitkering, je voldoet aan bovenstaande punten en het je zelf niet lukt om aan je toekomst te werken.
 • Een praktijkverklaring wil halen.
 • Ervaring wilt krijgen door vrijwilligerswerk te doen met als doel een vrijwilligerscontract te krijgen.

Tijdens dit traject begeleiden Incluzio, DZB, BuZz, mboRijnland afd. Werk en Inkomen je.

Meer informatie? 

Zou je meer willen weten over Wijkleren of heb je vanuit jouw organisatie mogelijk deelnemers of interesse in het aanbieden van een werk-leerplek? Neem contact op met Monique van Poeteren, coördinator Wijkleren via 06 10 29 93 02 of mail naar monique.vanpoeteren@incluzio.nl.

Ze maakt graag kennis!