Incluzio Leiden > Wat we doen > Verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt

Verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt

BIRDS

Met het BIRDS-project biedt Incluzio Leiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die langer dan twee jaar een uitkering ontvangen of werkeloos zijn, een kans om zich te ontwikkelen. Deelnemers aan het project volgen via Incluzio een mbo-opleiding bij mboRijnland met als doel om (weer) deel te nemen aan de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk of een betaalde baan. We werken voor het project nauw samen met BuZz Leiden, mboRijnland, DZB Leiden en SOL Leiden. Tijdens de opleiding faciliteren deze partijen onder andere stageplekken en ondersteuning bij onderwijs, digitale vaardigheden, taal en persoonlijke ontwikkeling.

We bieden de volgende opleidingen:

Zou je meer willen weten over het project of heb je vanuit jouw organisatie mogelijk interesse in het aanbieden van stageplekken voor het project? Neem contact op met Monique van Poeteren, coördinator BIRDS via 06 53 45 20 57 of mail naar monique.vanpoeteren@incluzio.nl. Ze maakt graag kennis!